(BĐT) - Ngày 22/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục Phiên họp thứ 44 để cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) năm 2019 và báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.
Toàn cảnh Phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 22/4. Ảnh: Quang Khánh

Toàn cảnh Phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 22/4. Ảnh: Quang Khánh

Qua các báo cáo cho thấy, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) trên các lĩnh vực tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tạo thêm và sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực của đất nước để giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, công tác THTKCLP trong từng lĩnh vực cũng còn những khó khăn, hạn chế...

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, UBTVQH thấy rằng cần phải phân tích sâu hơn một số tồn tại, hạn chế trong điều hành của một số cấp, ngành, dẫn tới việc chưa thật sự tạo điều kiện, dẫn tới lãng phí cho xã hội, cho doanh nghiệp. Công tác đầu tư công làm chưa tốt, triển khai chậm, giải ngân chậm, kỷ luật tài chính tuy tiến bộ nhưng vẫn chưa nghiêm, vi phạm về kinh tế còn lớn; quản lý tài sản công chưa thật chặt chẽ, quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ rừng cũng chưa thật tốt. Các chính sách, thủ tục hành chính chưa thật sự cải cách một cách tích cực. Xử lý các tồn tại, yếu kém, nhất là trong doanh nghiệp nhà nước vẫn còn chậm...

Nhất trí với kiến nghị của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp năm 2020, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển lưu ý, phải tính tới tình trạng dịch Covid-19 làm thay đổi quan hệ xã hội, sản xuất, kinh doanh, cách thức điều hành... và đảm bảo việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước công khai, minh bạch, chặt chẽ và hiệu quả.