(BĐT) - Ngày 11/2 tới, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức phiên đấu giá hơn 19 triệu cổ phần Công ty CP Cấp nước Điện Biên do UBND tỉnh Điện Biên sở hữu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Số lượng cổ phần được đem ra đấu giá chiếm 48,41% vốn điều lệ của Cấp nước Điện Biên. Mức giá khởi điểm của một cổ phần đấu giá là 10.700 đồng.

Về hoạt động kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận ròng của Cấp nước Điện Biên trong 9 tháng đầu năm 2019 lần lượt đạt 43 tỷ đồng và gần 1,2 tỷ đồng, gần như không đổi so với cùng kỳ 2018.

Tại thời điểm cuối quý III/2019, Công ty có tổng tài sản đạt 426 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả chỉ có 26 tỷ đồng, chiếm 6% tổng tài sản; còn lại là toàn bộ vốn chủ sở hữu.