UBND tỉnh Bắc Kạn là cơ quan chủ quản đầu tư đường nối TP. Bắc Kạn - Tuyên Quang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đồng ý giao UBND tỉnh Bắc Kạn là cơ quan chủ quản Dự án Đầu tư tuyến đường nối TP. Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối với Na Hang (tỉnh Tuyên Quang).
Dự án Đầu tư tuyến đường nối TP. Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối với Na Hang có chiều dài khoảng 38,3 km. Ảnh minh họa: Internet
Dự án Đầu tư tuyến đường nối TP. Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối với Na Hang có chiều dài khoảng 38,3 km. Ảnh minh họa: Internet

Xét đề nghị của UBND tỉnh Bắc Kạn, ý kiến của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, UBND tỉnh Tuyên Quang trình Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư tuyến đường nối TP. Bắc Kạn - hồ Ba Bể với huyện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đồng ý giao UBND tỉnh Bắc Kạn là cơ quan chủ quản Dự án Đầu tư tuyến đường nối TP. Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối với Na Hang.

UBND tỉnh Bắc Kạn phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai thực hiện Dự án, đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn và Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang có nghị quyết về việc bố trí vốn từ ngân sách địa phương cho Dự án theo quy định của pháp luật trước khi triển khai thực hiện.

Đoạn tuyến từ huyện Ba Bể (Bắc Kạn) sang Na Hang có chiều dài khoảng 38,3 km, đi qua các huyện Ba Bể, Chợ Đồn (Bắc Kạn) và huyện Na Hang (Tuyên Quang). Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Kạn có chiều dài khoảng 30 km bắt đầu từ xã Quảng Khê, huyện Ba Bể và kết thúc tại thôn Đán Mẩy, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể; đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang có chiều dài 8,3 km thuộc xã Đà Vị, huyện Na Hang, quy mô đường là cấp IV đến cấp VI miền núi.

Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, giao thương hàng hóa liên vùng của hai tỉnh Bắc Kạn, Tuyên Quang.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư