(BĐT) - Công ty CP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam (mã chứng khoán: TYA) công bố chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông và chia cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 15/4 tại Đồng Nai. Công ty sẽ trình cổ đông kế hoạch năm 2021 với tổng doanh thu là 1.602,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 75,4 tỷ đồng, tăng 5,5% so với thực hiện năm 2020.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng dự kiến trình cổ đông tỷ lệ cổ tức năm 2020 là 17,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.750 đồng/CP.

Như vậy, với gần 30,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ phải trả tổng cộng 53,7 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết thêm sẽ giao HĐQT chọn thời điểm thích hợp để trả cổ tức năm 2020.

Trong năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.657,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 71,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 12% và 19,6% so với thực hiện trong năm 2019.