CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS – HOSE) sụt giảm 93% doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán.
TVS: Quý I/2016 doanh thu, lợi nhuận đều giảm mạnh

Theo Báo cáo tài chính riêng Quý I/2016 của TVS, ghi nhận tổng doanh thu đạt 33,3 tỷ đồng, giảm 53% so với Quý I/2015; trong đó suy giảm mạnh nhất là 2 mảng môi giới chứng khoán và tư vấn tài chính, chỉ đạt tương ứng 1,56 tỷ đồng và 11,1 tỷ đồng, giảm lần lượt 93,5% và 63% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính riêng chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán là 5,5 tỷ đồng, giảm 73,4% cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu giảm nên chi phí hoạt động tư vấn tài chính chỉ còn 1,56 tỷ đồng (giảm 10,3 tỷ đông). Mặt khác, Công ty đã hoàn nhập dự phòng tài sản tài chính là 0,5 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái, Công ty trích lập dự phòng tài sản tài chính 4,6 tỷ đồng).

Kết quả, lợi nhuận sau thuế Quý I/2016 của TVS chỉ đạt 19 tỷ đồng, giảm 45,2% so với cùng kỳ.

TVS cho biết, bằng việc đưa vào hệ thống giao dịch mới hiện đại, và nhiều tiện ích cho khách hàng đã đi vào hoạt động cuối năm 2015, qua đó năm 2016, công ty sẽ đẩy mạnh phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán bằng việc “đi trước, đón đầu” thị trường chứng khoán phái sinh, và đặt mục tiêu lọt vào Top 10 thị phần môi giới trong 5 năm tới.

Theo ĐTCK