Tính đến hết quý III/2017, công ty có 34 tỷ quỹ đầu tư phát triển và 7,3 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3(HNX:TV3) vừa công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể, công ty sẽ phát hành 3,4 triệu cp, ứng tỷ lệ 70% để thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Nguồn thực hiện lấy từ vốn chủ sở hữu. Tính đến cuối quý III/2017, TV3 có 90 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, trong đó 48,6 tỷ là vốn góp chủ sở hữu, 34 tỷ quỹ đầu tư phát triển và 7,3 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ngày đăng ký cuối cùng là 24/1, ngay giao dịch không hưởng quyền là 23/1.

Như vậy, sau phát hành vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ gần 49 tỷ lên 82,6 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2017, công ty đạt 262 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng thêm 41 tỷ so với cùng kỳ năm 2016; lãi ròng 6,7 tỷ đồng, giảm hơn 1 tỷ đồng.

Theo NDH