Số tiền dự chi đợt cuối khoảng 13,3 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (UPCoM: TVP) chốt quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng là 10/7, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/7. Ngày thanh toán là 24/7.

Với gần 11,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TV.Pharm sẽ chi tổng số tiền là 13,3 tỷ đồng để trả cổ tức.

Năm 2018, TV.Pharm ghi nhận doanh thu thuần là 415,06 tỷ đồng, đạt 83,01% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 40,14 tỷ đồng, đạt 91,24% kế hoạch.

Năm 2019, TV.Pharm đạt mục tiêu đạt 600 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 44,55% so năm 2018 và 48 tỷ lợi nhuận sau thuế, tăng 29,57%.

Ngày 6/5, TV.Pharm trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Mức cổ tức thông qua cho năm 2018 là 22% bằng tiền.

Theo NDH