Yêu cầu mua bảo hiểm cho các phương tiện vận tải của Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc nhằm đề phòng rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu.
Xe tải chở hàng nhập khẩu vào Trung Quốc phải được mua bảo hiểm phương tiện với giá 86 nhân dân tệ (khoảng 300.000 đồng)

Xe tải chở hàng nhập khẩu vào Trung Quốc phải được mua bảo hiểm phương tiện với giá 86 nhân dân tệ (khoảng 300.000 đồng)

Thông tin từ các doanh nghiệp chuyên xuất hàng nông sản sang Trung Quốc bằng đường bộ, từ đầu tháng 7 này, xe tải chở hàng nhập khẩu vào Trung Quốc phải được mua bảo hiểm phương tiện với giá 86 nhân dân tệ (khoảng 300.000 đồng) mỗi xe trong 7 ngày tại tất cả các cửa khẩu, trước mắt là cửa khẩu Pò Chài (Bằng Tường, Trung Quốc).

Thông tin này được Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn phát đi sau khi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hữu Nghị Quan, Bằng Tường, Trung Quốc.

Về phía VN, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng cũng đang đề nghị các cơ quan quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu tính khả thi nhằm thực hiện yêu cầu tương tự đối với các phương tiện của Trung Quốc sang VN qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, có thể thí điểm trước tiên tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Theo thanh niên