(BĐT) -  Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán: TTF) mới đây đã công bố thay đổi niêm yết hơn 96,5 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị gần 966 tỷ đồng.

Đây là số cổ phiếu được phát hành để hoán đổi cổ phiếu của Công ty CP Sứ Thiên Thanh. Ngày thay đổi niêm yết dự kiến là 20/11/2020.

Sau tăng thêm số lượng cổ phiếu trên, số lượng cổ phiếu TTF niêm yết trên sàn cũng sẽ tăng thêm gần gấp 1,5 lần, đạt 311,2 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết tính theo mệnh giá cũng lên tới 3.111,2 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 806,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 52,2 tỷ đồng.