(BĐT) - Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2015 Bộ này đã tập trung giải quyết những vụ việc khiếu kiện về đất đai phức tạp, kéo dài; kịp thời phát hiện những yếu kém, hạn chế và sai phạm để xử lý.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cụ thể, trong năm 2015, toàn ngành tiến hành 2.623 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 8.860 tổ chức, cá nhân; trong đó đã triển khai 94 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.154 tổ chức. Kết quả đã xử lý vi phạm hành chính đối với 1.456 tổ chức; thu và truy thu nộp ngân sách 1.649,6 tỷ đồng, kiến nghị thu 8.534 ha đất, 89 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đôn đốc, kiểm tra thực hiện 849 kết luận thanh tra, kiểm tra.

Trong năm 2015, toàn ngành tài nguyên và môi trường đã tổ chức tiếp 5.928 lượt công dân với 8.303 người, trong đó có 224 lượt đoàn đông người; tiếp nhận và xử lý 13.510 lượt đơn thư; đã giải quyết xong gần 3.000 vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao; thẩm tra, xác minh, giải quyết 25/29 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao.