(BĐT) - Liên danh Công ty TNHH Trường Phát - Công ty CP Kiến Thành Phú Quốc vừa được lựa chọn thực hiện Gói thầu số 01 Xây dựng đường Thứ Hai đến Công Sự thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường Thứ Hai đến Công Sự, huyện An Biên và U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá trúng thầu là 165,761 tỷ đồng, giảm hơn 1 tỷ đồng so với giá gói thầu. Gói thầu nêu trên gồm các hạng mục như: phần đường, phần cầu, hệ thống thoát nước và bố trí an toàn giao thông.

Tại gói thầu nêu trên, Liên danh Trường Phát - Kiến Thành Phú Quốc là nhà thầu duy nhất vượt qua vòng đánh giá năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật. Có 3 nhà thầu bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật là Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty CP Hoàng An, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn.

Trong số các nhà thầu bị loại, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn được công bố trúng 130 gói thầu kể từ năm 2016 trở lại đây. Nhiều gói thầu trong đó có quy mô từ trên 500 - 600 tỷ đồng (bao gồm cả trúng thầu với tư cách thành viên liên danh).

Trong Liên danh trúng thầu, Trường Phát được công bố trúng 55 gói thầu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và các địa phương lân cận trong hơn 3 năm qua. Trong đó, có tới 11 gói thầu có quy mô từ trên 50 tỷ đồng đến trên 300 tỷ đồng. Còn Kiến Thành Phú Quốc từng thực hiện 40 gói thầu trên địa bàn Kiên Giang, với quy mô nhỏ hơn.