(BĐT) - Ngày 29/3/2019, Trường Cao đẳng kinh tế TP.HCM tổ chức đóng/mở thầu Gói thầu Thi công xây lắp và thiết bị thuộc Dự án Cải tạo xây dựng lại các khu nhà đã xuống cấp thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM - Khối nhà C (khối thực hành - lớp học). 
Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá Gói thầu Thi công xây lắp và thiết bị là hơn 77,4 tỷ đồng. Ảnh: Hải An

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá Gói thầu Thi công xây lắp và thiết bị là hơn 77,4 tỷ đồng. Ảnh: Hải An

Dự án sử dụng nguồn vốn huy động từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và vay kích cầu đầu tư của Thành phố. Gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu 1 tỷ đồng.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) được phê duyệt tại Văn bản số 591/QĐ-CĐKT ngày 02/10/2018, gói thầu nêu trên có giá gói thầu là 77.474.527.841 đồng. KHLCNT này được công bố chậm so với quy định (đầu tháng 3/2019 mới công bố).

Đây là gói thầu có giá trị lớn nhất của Dự án, được tổ chức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Theo thông báo mời thầu lần thứ nhất, thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) là từ ngày 28/2/2019 đến 21/3/2019. Tuy nhiên, theo đại diện Chủ đầu tư, đến thời điểm đóng thầu, chỉ có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) đúng quy định và “một nhà thầu nộp sau thời điểm đóng thầu”. Do đó, Chủ đầu tư đã quyết định gia hạn thời gian phát hành HSMT đến ngày 29/3/2019.

Tại buổi đóng/mở thầu, đơn vị tư đấu thầu cho biết, có 5 nhà thầu mua HSMT trước khi gia hạn phát hành HSMT. Trong thời gian gia hạn không có thêm nhà thầu nào mua HSMT. Tính đến thời điểm đóng thầu, có 3 nhà thầu nộp HSDT. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đấu thầu đã tiến hành các thủ tục đóng/mở thầu theo quy định.

3 nhà thầu nộp HSDT gồm: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Khang Long (Nhà thầu Khang Long), Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Xây dựng Mai Lan (Nhà thầu Mai Lan) và Công ty TNHH Xây dựng số 9 thành phố Thanh Hóa (Nhà thầu Xây dựng số 9 TP. Thanh Hóa).

Hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) của Nhà thầu Khang Long có hiệu lực trong 90 ngày kể từ ngày 29/3/2019. Nhà thầu này không nộp bảo đảm dự thầu và đại diện Nhà thầu tham gia mở thầu cũng xác nhận nội dung này. Thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong đơn dự thầu là 270 ngày.

Nhà thầu Mai Lan có thời gian hiệu lực HSĐXKT là 90 ngày kể từ 21/3/2019. Bảo đảm dự thầu của nhà thầu này được cấp bởi thư bảo lãnh ngân hàng giá trị 1 tỷ đồng. Thời gian hiệu lực của bảo lãnh dự thầu tính từ 9 giờ ngày 21/3/2019 đến hết giờ làm việc của ngày 19/7/2019. Thời gian thực hiện hợp đồng là 269 ngày.

Nhà thầu Xây dựng số 9 TP. Thanh Hóa có thời gian hiệu lực HSĐXKT là 90 ngày kể từ ngày 29/3/2019. Nhà thầu này cung cấp thư bảo lãnh của ngân hàng trị giá 1 tỷ đồng. Thời gian hiệu lực của bảo lãnh dự thầu là 120 ngày kể từ ngày 21/3/2019, gia hạn thêm 8 ngày đến hết ngày 27/7/2019. Thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày.

Hồ sơ đề xuất tài chính (HSĐXTC) của cả 3 nhà thầu đều còn nguyên niêm phong. Sau khi thông qua biên bản mở thầu, Bên mời thầu đã tiến hành thủ tục niêm phong các HSĐXTC của 3 nhà thầu.

Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, 3 nhà thầu nêu trên được công khai trúng ít gói thầu trong 3 năm qua. Và các gói thầu được công bố trúng thầu đều có quy mô rất nhỏ.

Cụ thể, Công ty TNHH Xây dựng số 9 thành phố Thanh Hóa mới chỉ được công khai trúng thầu 1 gói thầu. Đó là Gói thầu Thi công sửa chữa mái đón mặt tiền nhà B, sơn nước ngoại thất nhà D, E; thi công cổng chính tại cơ sở Thanh Hóa thuộc Dự án Kế hoạch mua sắm và sửa chữa tài sản cố định năm 2017 phục vụ đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Gói thầu này lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh, công bố kết quả lựa chọn nhà thầu tháng 11/2017, với giá trúng thầu là 1.556.029.000 đồng (giá gói thầu là 1.706.572.647 đồng).

Nhà thầu Khang Long được công bố trúng 2 gói thầu. Một là Gói thầu Cải tạo phòng học khu A và hàng rào bao quanh trường tại 232 Nguyễn Văn Hưởng thuộc Trường Cao đẳng Hàng Hải II (giá trúng thầu là 2.891.889.216 đồng). Hai là Gói thầu Thi công xây lắp và chi phí hạng mục chung thuộc Dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường và khu vực lưu trú cán bộ công nhân viên - Cơ sở 2 tại Học viện Hàng không Việt Nam (giá trúng thầu là 2.657.084.826 đồng). Riêng Nhà thầu Mai Lan chưa được công khai trúng gói thầu nào.