#Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng
Phối cảnh Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng

Hơn 138 tỷ đồng xây Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng với tổng mức đầu tư 138,22 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Kết nối đầu tư