Những người được Donald Trump chọn đưa vào nội các có ít kinh nghiệm trong chính quyền và bằng cấp thấp hơn so với nội các của ba người tiền nhiệm trước.
Trình độ nội các của Trump so với những người tiền nhiệm ảnh 1
Theo VnExpress