(BĐT) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Chỉ thị khẩn số 05/CT-BCT ngày 26/2/2020 về việc triển khai các giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19.
Dệt may là một trong những nhóm ngành bị tác động mạnh bởi dịch Covid-19 (ảnh: Internet)

Dệt may là một trong những nhóm ngành bị tác động mạnh bởi dịch Covid-19 (ảnh: Internet)

Tại Chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Công Thương giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong Bộ về phát triển xuất khẩu; tìm kiếm nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất; thiết bị, vật tư y tế để chủ động nguồn cung nguyên vật liệu phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu, góp phần đảm bảo tăng trưởng xuất khẩu theo mục tiêu được giao.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Cục Xuất nhập khẩu chủ động làm việc với các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp đánh giá hoạt động sản xuất, xuất khẩu; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, xuất khẩu; khai thông dòng lưu chuyển hàng hóa. Đồng thời, phối hợp với Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ đánh giá nhu cầu nhập khẩu của từng mặt hàng cụ thể ở các nước, thị hiếu tiêu dùng, dung lượng, tỷ trọng... cũng như những khó khăn, vướng mắc của hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Trên cơ sở đó, Cục Xuất nhập khẩu xây dựng kịch bản tăng trưởng xuất khẩu theo từng quý và có giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sang các thị trường này, báo cáo Bộ trưởng trước ngày 10/3/2020.

Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ chủ trì, chỉ đạo các thương vụ và chi nhánh thương vụ đánh giá nhu cầu tiêu thụ, dung lượng thị trường, thị hiếu, tỷ trọng, các khó khăn, vướng mắc trong việc xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các thị trường sở tại; nghiên cứu, đánh giá khả năng tăng trưởng xuất khẩu các mặt hàng của Việt Nam để bù đắp sụt giảm xuất khẩu do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt lưu ý tận dụng hiệu quả ưu đãi từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)…

Vụ Thị trường châu Á - châu Phi chủ trì, chỉ đạo các thương vụ và chi nhánh thương vụ đánh giá nhu cầu tiêu thụ, dung lượng thị trường, thị hiếu, tỷ trọng, các khó khăn vướng mắc trong việc xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các thị trường sở tại; theo dõi, cập nhật thông tin thường xuyên liên quan đến tình hình dịch bệnh, hoạt động sản xuất, thương mại tại thị trường Trung Quốc, đặc biệt đối với mặt hàng nông sản. Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá tình hình xuất khẩu, nhập khẩu sang các nước mà Việt Nam đã ký kết hiệp định thương mại tự do hoặc tham gia ký kết trong khu vực thị trường phụ trách. Từ đó, đề xuất các thị trường có thể tăng cường xuất khẩu, những khó khăn cần tháo gỡ và các biện pháp để tiếp tục tận dụng khai thác hiệu quả các ưu đãi từ các hiệp định để bù đắp sụt giảm kim ngạch xuất khẩu quý I/2020...

“Thủ trưởng các đơn vị phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục; đồng thời phải chủ động triển khai thực hiện hoặc đề xuất kịp thời với lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp mới nhằm ứng phó có hiệu quả với Covid-19”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu.