(BĐT) - Thông tin tại cuộc họp góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tại TP.HCM ngày 14/8, ông Phùng Quốc Chí, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác xã thuộc Bộ KH&ĐT cho biết, trong 3 năm (từ năm 2013 đến cuối 2016), cả nước có 5.641 HTX được thành lập mới, riêng năm 2016 là 2.030 HTX. 
Doanh thu bình quân của một hợp tác xã năm 2016 đạt trên 3 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Doanh thu bình quân của một hợp tác xã năm 2016 đạt trên 3 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Trong đó, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ là hai vùng có số lượng HTX thành lập mới nhiều nhất cả nước, chiếm khoảng 55%.

Doanh thu bình quân của một HTX năm 2016 đạt trên 3 tỷ đồng, tăng 498,3 triệu đồng so với năm 2013 (tăng 19,8%). Lãi bình quân của một HTX cũng tăng từ 155 triệu đồng năm 2013 lên 196,8 triệu đồng năm 2016.

Theo số liệu thống kê, tính đến thời điểm hiện tại, cả nước có trên 19.500 HTX. Tuy vậy, tính đến cuối năm 2016, số HTX giải thể (theo quy định tại Điều 54 Luật HTX), chờ giải thể là 3.584 HTX, chiếm 18,3% tổng số HTX hiện có của cả nước. Vùng có số lượng HTX giải thể, chờ giải thể nhiều nhất cả nước là vùng Đông Bắc với 1.347 HTX, chiếm 34% tổng số HTX cả vùng. Trong đó, số HTX ngừng hoạt động chiếm hơn 72% trong tổng số HTX giải thể, chờ giải thể.

Một trong các nguyên nhân dẫn đến HTX mới thành lập gia tăng mạnh là do công tác tuyên truyền về những lợi ích khi tham gia HTX đã đến được với người dân, nhất là người dân vùng kinh tế còn khó khăn; việc đăng ký thành lập HTX mới được cơ quan nhà nước thực hiện đúng quy trình, nhanh gọn, công khai theo thủ tục một cửa. Ngược lại, đối với các HTX làm ăn ì ạch, kém hiệu quả thì cũng chủ động giải thể.