(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến ngày 16/6, tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt 2,13%. Trong khi đó tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2019 đạt 5,4%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Từ đầu năm đến nay, tăng trưởng tín dụng của lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng 0,35%, sản xuất xuất khẩu tăng 4,94%, công nghệ cao tăng 2,92%, công nghiệp hỗ trợ tăng 2,27%. Trong khi đó, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm 0,7%, tín dụng tiêu dùng giảm. Riêng Ngân hàng Chính sách Xã hội, tín dụng tăng trưởng 3,14% với dư nợ trên 6,5 triệu tỷ đồng, đáp ứng vốn cho hộ nghèo.

Đến nay, ngành ngân hàng đã cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho 250.000 khách hàng với số tiền 172.000 tỷ đồng dư nợ; miễn giảm lãi, hạ lãi suất cho trên 400.000 khách hàng, dư nợ 1,2 triệu tỷ đồng; cho vay mới theo lãi suất ưu đãi lũy kế từ 23/1 đến nay đạt 978.000 tỷ đồng cho 225.500 khách hàng.

NHNN cũng cho biết, từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân chịu tác động bởi đại dịch.