(BĐT) - Tổng cục Hải quan cho biết, đến nay Việt Nam đã kết nối cơ chế một cửa ASEAN (ASW) để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử (C/O điện tử) với 9 quốc gia trong khu vực gồm: Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippines.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính từ thời điểm triển khai (1/1/2018) đến ngày 17/4/2020, Việt Nam nhận được 199.662 C/O từ các nước ASEAN và gửi đi các nước 226.932 C/O.

Hiện Việt Nam đang chuẩn bị để kết nối thử nghiệm trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN với Indonesia, Thái Lan và chứng nhận kiểm dịch thực vật với Indonesisa.

Đến trung tuần tháng 4 đã có 13 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) với 189 thủ tục hành chính. Tổng số hồ sơ hành chính được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia hơn 3,02 triệu bộ hồ sơ của hơn 37,7 nghìn doanh nghiệp.