(BĐT) - Công ty CP Transimex vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Theo đó, Công ty dự kiến doanh thu đạt 3.314 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 425,1 tỷ đồng. Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 20%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Transimex sẽ trình phương án phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 40,72:1. Lãi suất trái phiếu là 6%/năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021 và 2022. Với 200 tỷ đồng vốn huy động được, Transimex sẽ dùng để thực hiện Dự án Trung tâm Logistics Thăng Long giai đoạn 2 và Dự án Trung tâm Logistics Vĩnh Lộc giai đoạn 1.