• Huy động 323.952 tỷ đồng TPCP năm 2020

  06/01/2021 08:39

  (BĐT) - Trong tháng cuối cùng của năm 2020, thông qua đấu thầu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Kho bạc Nhà nước huy động được 43.613 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP).
 • Huy động 8.000 tỷ TPCP từ phiên đấu thầu ngày 16/12/2020

  17/12/2020 08:00

  (BĐT) - Ngày 16/12, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm. Kết quả, đã huy động thành công 8.000 tỷ đồng.

 • Huy động 7.500 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX

  11/12/2020 08:00

  (BĐT) - Ngày 9/12, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 7.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10, 15 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động thành công 7.500 tỷ đồng với lãi suất giảm tại tất cả các kỳ hạn.

 • Huy động 12.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua đấu thầu tại HNX

  03/12/2020 08:00

  (BĐT) - Ngày 2/12, Sở Ciao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10, 15 và 20 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 12.000 tỷ đồng, lãi suất giảm tại tất cả các kỳ hạn.

 • Huy động 4.400 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua đấu thầu tại HNX

  19/11/2020 08:00

  (BĐT) - Ngày 18/11, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng theo các kỳ hạn 7, 10, 15 và 20 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 4.400 tỷ đồng.

 • Huy động được 4.870 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, chủ yếu từ kỳ hạn 15 năm

  29/10/2020 08:00

  (BĐT) - Ngày 28/10, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7, 15, 20 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 4.870 tỷ đồng, lãi suất giảm tại kỳ hạn 7 năm, tăng tại kỳ hạn 15 năm, giữ nguyên tại kỳ hạn 20 và 30 năm.
 • Huy động 8.295 tỷ trái phiếu chính phủ tại phiên đấu thầu ngày 14/10

  15/10/2020 08:00

  (BĐT) - Ngày 14/10, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 10.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 8.295 tỷ đồng, lãi suất giảm tại kỳ hạn 10 năm, tăng tại kỳ hạn 15 năm, giữ nguyên tại kỳ hạn 20 và 30 năm.
 • Huy động 7.646 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong phiên đấu thầu ngày 7/10

  08/10/2020 08:00

  (BĐT) - Ngày 7/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 15, 20 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu huy động được 7.646 tỷ đồng, lãi suất giảm mạnh tại tất cả các kỳ hạn.
 • Huy động hơn 60 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 9/2020

  05/10/2020 08:00

  (BĐT) - Tháng 9, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 22 đợt đấu thầu, huy động được tổng cộng 60.141 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tăng 163% so với tháng trước. 100% trái phiếu huy động được do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tỷ lệ đấu thầu thành công đạt 98%, khối lượng đặt thầu gấp 3,5 lần khối lượng gọi thầu.
 • Huy động thêm 14.447 tỷ trái phiếu chính phủ

  02/10/2020 08:00

  (BĐT) - Ngày 30/9, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 11.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5,10, 15, 20 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 14.447 tỷ đồng.
 • Huy động 15.750 tỷ trái phiếu chính phủ từ phiên đấu thầu ngày 23/9

  25/09/2020 08:00

  (BĐT) - Ngày 23/9, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 10.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 15.750 tỷ đồng, lãi suất giảm tại tất cả các kỳ hạn.
 • Huy động 6.320 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX

  28/08/2020 08:00

  (BĐT) - Ngày 26/8, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 6.320 tỷ đồng, lãi suất tăng tại kỳ hạn 10 năm và 15 năm.
 • Huy động 6.201 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX

  13/08/2020 08:00

  (BĐT) - Ngày 12/8, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 7.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm.

chuyên đề

Kết nối đầu tư