(BĐT) - Ngày 12/5 tới, Công ty CP Thông Quảng Ninh (mã chứng khoán: TQN) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 22,28%. thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 28/5/2021.

Trước đó, vào cuối tháng 3 vừa qua, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 48,743%.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu hơn 967 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với năm 2019; lợi nhuận sau thuế tăng gấp hơn 3 lần, lên 21,41 tỷ đồng. EPS đạt 5.948 đồng/CP.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của Thông Quảng Ninh là 457,7 tỷ đồng, giảm 10% so với hồi đầu năm.