Chỉ số rủi ro lây nhiễm Covid-19 của Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam giảm từ 81% xuống 42%, sau nỗ lực khắc phục, đủ điều kiện sản xuất trở lại.
Giờ tan ca của công nhân Công ty Pouyuen Việt Nam, chiều 8/4.

Giờ tan ca của công nhân Công ty Pouyuen Việt Nam, chiều 8/4.

Kết luận được Sở Y tế TP HCM đưa ra chiều 16/4, sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và UBND quận Bình Tân kiểm tra, giám sát thực tế hoạt động sản xuất của Công ty Pouyuen.

Doanh nghiệp được ghi nhận nhiều biện pháp giảm thiểu rủi ro lây nhiễm dịch bệnh như: giảm quy mô sản xuất còn 30%, giảm 90% số lượng xe đưa rước người lao động, lắp vách ngăn trong nhà ăn... Công ty có thể tiếp tục hoạt động nhưng phải hoàn thiện quy trình sản xuất, đáp ứng các tiêu chí phòng dịch của thành phố.

Trước đó, Công ty Pouyuen Việt Nam bị tạm dừng sản xuất trong ngày 14 và 15/4 do chỉ số rủi ro lây nhiễm Covid-19 lần lượt là 91% và 81% - không đủ điều kiện hoạt động.

Đây là doanh nghiệp có đông người lao động nhất TP HCM với khoảng 70.000 người, làm việc 3 ca, hàng ngày cần hơn 800 xe buýt đưa rước. Thành phố đánh giá nếu Pouyuen xảy ra dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng sức khỏe người lao động của công ty, mà còn tác động sức khỏe công nhân ở doanh nghiệp lân cận và 4 tỉnh giáp ranh Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Tây Ninh.

Bộ chỉ số đánh giá rủi ro lây nhiễm Covid-19 trong doanh nghiệp được UBND TP HCM ban hành hôm 6/4, quy định: doanh nghiệp có chỉ số dưới 10% được hoạt động; 10-30% được hoạt động nhưng kiểm tra định kỳ; 30-50% được hoạt động nếu không có điểm thành phần nào lớn hơn 7/10; 50-80% phải có giải pháp giảm rủi ro mới được hoạt động; trên 80% dừng hoạt động.    

Theo Vnexpress