Tại TPHCM, cơ quan chức năng phải công khai các dự án nhà ở vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư xây dựng; dự án không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở.

UBND TPHCM vừa giao Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch - Đầu tư phải công khai thông tin quyết định pháp lý về đầu tư và sử dụng đất của các dự án kinh doanh nhà ở tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phải công khai các văn bản, quyết định xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư xây dựng của chủ đầu tư dự án nhà ở.

Các dự án đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, dự án đủ điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, cũng như những dự án nhà ở đã được phê duyệt nhưng có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở... cũng phải được công khai.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND 24 quận, huyện có trách nhiệm công bố công khai các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, thông tin cho người dân biết những dự án kinh doanh nhà ở đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng.

Khi người dân có yêu cầu, các cơ quan chức năng phải cung cấp thông tin cho người dân, đồng thời niêm yết tại trụ sở UBND quận/huyện, phường/xã và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, UBND TP cũng yêu cầu chính quyền địa phương chủ động tăng cường tuyên truyền, phổ biến, khuyến cáo để người dân biết và liên hệ với cơ quan chuyên môn tìm hiểu thông tin dự án được xây dựng như thế nào trước khi tiến hành giao dịch, tránh rủi ro khi mua phải nhà đất bị vi phạm về đất đai.

Theo Dân trí