(BĐT) - UBND TP.HCM vừa yêu cầu các đơn vị tăng cường việc áp dụng đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, đảm bảo đạt chỉ tiêu theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Lê Tiên

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Lê Tiên

Theo đó, Thành phố yêu cầu việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

Hàng quý, các đơn vị phải gửi báo cáo đấu thầu qua mạng cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đối với các đơn vị không gửi báo cáo, không đạt tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo quy định, Thủ trưởng đơn vị sẽ không được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mặc dù là Thành phố lớn nhất cả nước, có điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin thuận lợi, nhưng TP.HCM chưa bao giờ lọt vào nhóm địa phương đạt chỉ tiêu về đấu thầu qua mạng.