(BĐT) - UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương về công bố, công khai các dự án nhà ở, yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện thực hiện công khai đối với các dự án bắt buộc công khai, trừ những dự án thực hiện theo chế độ mật.

UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM rà soát lại quy hoạch các dự án đến thời điểm hiện nay, gồm chiều cao công trình, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, mật độ giao thông; không để tình trạng dự án treo, dự án quá lâu không thực hiện.