(BĐT) - UBND TP.HCM vừa có văn bản giao Sở KH&ĐT phối hợp với các sở, ngành liên quan báo cáo tình hình các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT), đồng thời soạn thảo quy trình về quản lý đầu tư các dự án BT trên địa bàn Thành phố; tổng hợp các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT đã triển khai nhưng chưa cân đối đủ quỹ đất để thanh toán và đề xuất phương án xử lý.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Sở Tài chính được giao phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND các quận, huyện tổng kiểm kê tất cả quỹ nhà, đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn Thành phố; đề xuất danh mục quỹ nhà, đất đủ điều kiện thực hiện đấu giá và quy trình triển khai thực hiện.

Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phải tổng hợp danh mục các dự án xử lý rác mời gọi đầu tư, danh mục quỹ đất sẵn sàng để thanh toán cho hợp đồng BT các dự án; tham mưu cho UBND TP.HCM về quy trình đấu giá đất.