(BĐT) - Cục thuế TP.HCM cho biết, trong 5 tháng đầu năm, qua công tác thanh tra, kiểm tra hơn 6.500 doanh nghiệp trên địa bàn, Cục Thuế TP.HCM đã truy thu, phạt, truy hoàn thuế 1.336 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 266 tỷ đồng, giảm lỗ 9.670 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong 5 tháng đầu năm 2020, Cục Thuế TP.HCM đã tiến hành rà soát, kiểm tra 9.686 hồ sơ kê khai thuế tại cơ quan thuế, qua đó yêu cầu số thuế kê khai bổ sung và ấn định thuế hơn 9 tỷ đồng. Trong đó, 76 hồ sơ phải khai bổ sung, 266 hồ sơ phải ấn định thuế và 3.984 hồ sơ vi phạm được đề xuất kiểm tra tại doanh nghiệp.