(BĐT) - Theo Cục Thống kê TP.HCM, trong tháng 2/2018, do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên khối lượng thực hiện của các dự án đầu tư trên địa bàn đã bị chậm lại. 

Ước tính, vốn xây dựng thuộc ngân sách Thành phố thực hiện đạt 1.050,8 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, vốn thực hiện tháng 2 so với tháng 1 chỉ bằng 90,5%.

Cũng theo Cục Thống kê TP.HCM, tính từ đầu năm đến ngày 15/2/2018, Thành phố đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 85 dự án từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký đạt 141,6 triệu USD, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm trước. Điều chỉnh tăng vốn đầu tư có 25 dự án với tổng giá trị 65 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký cấp phép mới và tăng vốn đến ngày 15/2 đạt 206,6 triệu USD, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước.