(BĐT) - 11 tháng năm 2019, nguồn vốn ngân sách TP.HCM thực hiện so với kế hoạch đạt 55,2%, thấp hơn khá nhiều so với con số 64,6% của năm trước. Đây là thông tin được Cục Thống kê TP.HCM nhấn mạnh trong Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nguyên nhân chính của tình trạng vốn đầu tư công thực hiện thấp, theo cơ quan thống kê, là khâu giải phóng mặt bằng. Tiếp đó là các thủ tục phê duyệt, giải ngân qua nhiều bước, nhiều khâu (cấp phép, phê duyệt, môi trường…) và chậm thi công do chờ điều chỉnh tăng vốn… Điều này dẫn đến giảm hiệu quả đầu tư của các dự án cả về mặt kinh tế - xã hội

Theo Báo cáo, tình hình thực hiện các nguồn vốn ngân sách tháng 11 và 11 tháng cho thấy, vốn ngân sách tập trung ước thực hiện 11 tháng là 17.600 tỷ đồng, đạt 55,5% so kế hoạch; nguồn vốn từ xổ số kiến thiết ước thực hiện 11 tháng là 1.388 tỷ đồng, đạt 69,5% so kế hoạch. Nguồn vốn ODA 11 tháng ước thực hiện 452 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch.