(BĐT) - Theo thông báo của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, thời hạn nộp hồ sơ dự thầu Gói thầu Cung cấp hệ thống Robotic dùng trong phẫu thuật là đến hết ngày 31/12/2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Giá dự toán của Gói thầu được phê duyệt tại Quyết định 5389/QĐ-BYT ngày 14/11/2019 là 79 tỷ đồng.

Theo yêu cầu, mỗi nhà thầu tham dự phải thực hiện bảo đảm dự thầu trị giá 2,37 tỷ đồng bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc đặt cọc bằng sec.