(BĐT) - Số liệu từ Sở Tài chính TP.HCM cho biết, lũy kế 11 tháng năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên toàn địa bàn ước thực hiện được 315.257 tỷ đồng, đạt 77,7% dự toán và giảm 12,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, thu nội địa 211.497 tỷ đồng, đạt 75,9% dự toán và giảm 8,9% so với cùng kỳ năm 2019; thu từ dầu thô 10.000 tỷ đồng, đạt 82% dự toán và giảm 50,4%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 93.760 tỷ đồng, đạt 81,5% dự toán và giảm 13,9%.

Đối với các khoản thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương ước đạt 15.379 tỷ đồng, đạt 83,3% dự toán và giảm 2,5%; thu từ khu vực DNNN địa phương ước 7.078 tỷ đồng, đạt 70,4% dự toán và giảm 1,7%; thu từ khu vực tư nhân ước 56.534 tỷ đồng, đạt 73,6% dự toán và giảm 7,2%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước 54.459 tỷ đồng, đạt 71,8% dự toán và giảm 7,6%.

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách địa phương (không tính tạm ứng) 11 tháng ước thực hiện 63.386 tỷ đồng, đạt 62,1% dự toán và tăng 26% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển 22.586 tỷ đồng, chi thường xuyên 33.642 tỷ đồng.