(BĐT) - Sở Tài chính TP.HCM cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn trong tháng đầu năm ước khoảng 41.693 tỷ đồng, đạt 10,45% dự toán năm và tăng 5,16% so với cùng kỳ năm 2018.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong đó, thu nội địa được 30.593 tỷ đồng, đạt 11,23% dự toán năm và tăng 3,48% so với cùng kỳ năm 2018; thu từ dầu thô được 2.000 tỷ đồng, đạt 11,11% dự toán và tăng 30,59%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 9.100 tỷ đồng, đạt 8,36% dự toán và tăng 6,51%.

Phân tích các khoản thu nội địa trong tháng, Sở Tài chính TP.HCM cho biết, thu từ khu vực kinh tế tăng khá mạnh, với tỷ lệ tăng đến 11,05% so với cùng kỳ năm ngoái, thu được 22.607 tỷ đồng, đạt 12,88% dự toán. Trong đó, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 19%, thu được 9.002 tỷ đồng, đạt 11,78% dự toán. Kế đến là thu từ khối các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương được 2.460 tỷ đồng, đạt 11,65% dự toán và tăng 11,33%; thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh được 10.164 tỷ đồng, đạt 14,71% dự toán và tăng 5,34%; thu từ DNNN địa phương được 981 tỷ đồng, đạt 11,16% dự toán và tăng 4,97% so với cùng kỳ năm 2018.