(BĐT) - Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng vừa ký quyết định ban hành đã nhấn mạnh đến việc yêu cầu thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích và đối tượng, cũng như nhà công vụ hết thời gian sử dụng. Đây là một vấn đề tồn tại đã lâu, được dư luận đặc biệt quan tâm.
UBND TP. HCM sẽ tiến hành kiểm tra, sắp xếp lại nhà/đất công, tài sản công, xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng tài sản công chưa đúng quy định. Ảnh minh họa: Ngô Bảo Tín

UBND TP. HCM sẽ tiến hành kiểm tra, sắp xếp lại nhà/đất công, tài sản công, xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng tài sản công chưa đúng quy định. Ảnh minh họa: Ngô Bảo Tín

Theo đó, cùng với việc thực hiện phương án trên, UBND TP. HCM sẽ tiến hành kiểm tra, sắp xếp lại nhà/đất công, tài sản công, xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng tài sản công chưa đúng quy định.

Đồng thời, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị hạn chế mua ôtô công, trang thiết bị đắt tiền, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên từ ngân sách như hạn chế tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ hội, khánh tiết, khảo sát nước ngoài... để dành nguồn lực khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, và cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội.

UBND TP.HCM sẽ cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ công trình quan trọng quốc gia, dự án nhóm A... Các cơ quan, đơn vị phải đẩy mạnh việc khoán chi hành chính, phấn đấu tiết kiệm 10% chi thường xuyên nhằm tạo nguồn cải cách tiền lương.

UBND TP.HCM cũng chỉ đạo Sở Công Thương phải triển khai việc tiết kiệm điện, giảm mức tổn thất điện cả năm xuống còn 6,5%. Các cơ quan đơn vị đấu thầu, đặt hàng các hoạt động cung ứng dịch vụ công như duy tu cầu, đường, cây xanh... nhằm sử dụng hiệu quả vốn ngân sách, huy động vốn xã hội.

Mặt khác, các doanh nghiệp Nhà nước hoặc có vốn Nhà nước phải thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; đăng ký thực hiện tiết giảm chi phí quản lý từ 5% trở lên so với kế hoạch, tiết giảm tối đa chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới...

Được biết, quyết định trên có hiệu lực từ ngày 24/5/2021. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND TP. Thủ Đức và các quận/huyện, doanh nghiệp do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Sở Tài chính trước 31/1/2022.

Về nhân sự, UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị bảo đảm mục tiêu đến năm 2021 giảm 10% biên chế công chức và biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách Nhà nước so với năm 2015.

Trước đó, vào tháng 4/2017, UBND TP.HCM cũng đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, riêng đối với lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, nhà công vụ, TP.HCM chủ trương thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích; cương quyết thu hồi diện tích nhà, đất không sử dụng, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định và trụ sở cũ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được đầu tư xây dựng trụ sở mới.