(BĐT) - UBND TP.HCM vừa đồng ý tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch không gian xây dựng ngầm cho khu trung tâm hiện hữu mở rộng (930 ha) và khu đô thị mới Thủ Thiêm (657 ha).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kết quả thi tuyển sẽ được sử dụng làm cơ sở điều chỉnh nội dung quy hoạch không gian xây dựng ngầm trong 2 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu trung tâm hiện hữu mở rộng và khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao chủ trì tổ chức lập đề cương, kế hoạch thực hiện và nhiệm vụ đầu bài thi tuyển trình UBND TP.HCM trong quý I/2021. Đồng thời, giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu đề xuất bố trí vốn theo kế hoạch để tổ chức thực hiện.

UBND TP.HCM chấp thuận chưa triển khai ngay công tác khảo sát thu thập dữ liệu không gian xây dựng ngầm. Công tác này sẽ do đơn vị tư vấn đề xuất cụ thể đối với các khu vực dự kiến phát triển không gian xây dựng ngầm.