(BĐT) - Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, Tổ công tác liên ngành thí điểm về cấp phép đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tiếp nhận, giải quyết xuyên suốt thủ tục liên quan về cấp phép đầu tư sẽ được UBND Thành phố thành lập trong thời gian tới. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Mục đích của sự ra đời tổ công tác liên ngành này là nhằm đảm bảo công tác tiếp nhận, thẩm định, cấp phép đầu tư một cách hiệu quả nhất.

Nhiệm vụ của Tổ công tác liên ngành là xem xét, giải quyết hồ sơ đăng ký đầu tư thực hiện tại TP.HCM gồm: dự án có sử dụng đất phải thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo Luật Đấu thầu; các dự án phải được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư quy định tại Điều 31 Luật Đầu tư.

Riêng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Tổ công tác liên ngành sẽ tham gia vào giai đoạn chấp thuận chủ trương lập đề xuất dự án và giai đoạn lập, trình duyệt đề xuất dự án.

Đối với việc thành lập Tổ công tác liên ngành về cấp phép xây dựng, sẽ thực hiện thí điểm cơ chế “một cửa liên thông” điện tử trong thời gian 6 tháng. Công tác cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng TP.HCM, được tiếp tục triển khai thực hiện trên tinh thần Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 5/10/2017 của UBND Thành phố liên quan về vấn đề này.