(BĐT) - Nhằm củng cố nguồn lực đầu tư, TP.HCM đã và đang tiến hành nhiều biện pháp tăng hiệu quả quản lý đất công, tăng giá trị đất thông qua đấu giá.
TP.HCM chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng nhiều khu đất, trong đó có 18 lô đất (17,8 ha) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Lê Tiên

TP.HCM chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng nhiều khu đất, trong đó có 18 lô đất (17,8 ha) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Lê Tiên

Lãng phí trong sử dụng đất công

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM, từ năm 2015 đến nay, Trung tâm được giao quản lý, xử lý thu hồi, lập thủ tục đấu giá 125 khu đất, trong đó, đã thu hồi 103 khu đất. Thành phố đã đấu giá thành công 6 khu đất, với tổng giá trị đấu giá thành công thu về cho ngân sách là 1.666,561 tỷ đồng; chuyển giao 9 khu đất cho các đơn vị theo chỉ đạo của UBND Thành phố; giao lập thủ tục đấu giá 51 khu đất; giao quản lý, đề xuất phương án sử dụng 37 khu đất. Đang xử lý thu hồi 22 khu đất.

Riêng về công tác thu hồi đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 64 và các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, trong giai đoạn này, Trung tâm Phát triển quỹ đất được giao xử lý thu hồi, quản lý, đề xuất phương án và lập thủ tục đấu giá 77 khu đất. Cụ thể, đã thu hồi 56 khu đất, trong đó đã đấu giá thành công 2 khu đất, thu về 76,403 tỷ đồng; đã chuyển giao cho các đơn vị theo chỉ đạo của UBND Thành phố 19 khu đất; đang lập thủ tục đấu giá 3 khu đất; dự kiến chuyển giao 7 khu đất; đang quản lý 25 khu đất. Trung tâm đang xử lý thu hồi 21 khu đất.

Theo đánh giá giám sát của HĐND TP.HCM, đối với hiện trạng 987 khu đất công của TP.HCM giao cho Trung tâm quản lý, mới có quyết định giao, cho thuê đất 492 khu; ký hợp đồng thuê đất 321 khu. Đặc biệt, qua khảo sát thực tế, phát hiện 178 khu sử dụng sai mục đích. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, có 927 ha đất chưa sử dụng cần rà soát, xác định vị trí cụ thể, chưa có kế hoạch sử dụng đất nên cần bổ sung. Trong khi đó, liên tục trong nhiều năm qua, Bộ Công an đã khởi tố nhiều vụ án lớn liên quan đến sai phạm trong quản lý đất công, gây thất thoát lớn cho ngân sách TP.HCM.

Tăng nguồn thu từ đấu giá đất

TP.HCM đang quyết liệt chấn chỉnh công tác quản lý đất công, đưa ra nhiều biện pháp để nâng cao giá trị đất thông qua đấu giá công khai. Đầu tiên là Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy TP.HCM về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, trong năm 2020, Thành phố đã hoàn tất việc kiểm kê, rà soát quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, xác định được số lượng, loại hình, diện tích, vị trí, hồ sơ pháp lý, chủ thể quản lý, mục đích và hiện trạng sử dụng của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn. Thành phố rà soát các trường hợp thuê đất công giá thấp, không hợp lý, qua đó xây dựng giá cho thuê mới phù hợp quy định.

TP.HCM cũng đang triển khai kiểm tra việc thu hồi, đấu giá các khu đất; rà soát, chuẩn bị quỹ đất để thanh toán cho các dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2019/QĐ-CP về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án theo hợp đồng BT.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đang lập thủ tục đấu giá quyền sử dụng nhiều khu đất, trong đó có 22 khu đất (3,49 ha) sắp xếp theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP; 18 lô đất (17,8 ha) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm; 22 nền đất tại TP. Thủ Đức và quận Bình Thạnh. Việc đấu giá dự kiến đem lại nguồn thu rất lớn cho ngân sách Thành phố.

Đặc biệt, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vừa hoàn thành Đề án Quản lý và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết, Đề án phải trong khuôn khổ Luật Đất đai 2013; đồng thời giải quyết được một số hạn chế về quản lý đất đai hiện nay như thu ngân sách từ đất không cao, còn tồn tại các dự án chưa bảo đảm tuân thủ pháp luật đất đai dẫn đến một số vi phạm thời gian qua… và đổi mới thể chế quản lý đất đai tại Thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển.

“TP.HCM áp dụng quy định của Luật Đất đai cho phép được thu hồi đất ven hạ tầng để đưa ra bán đấu giá thu ngân sách nhà nước, có thể giải quyết tái định cư tại chỗ. Đây là cách mà TP.HCM đã áp dụng thành công ở các dự án trước đây, tạo thêm nguồn kinh phí bổ sung đầu tư phát triển, đồng thời vẫn bảo đảm công khai, minh bạch”, ông Thắng khẳng định.