Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Sở Nội vụ TP.HCM tiếp tục nghiên cứu, thu thập đủ dữ liệu, đảm bảo tính khả thi khi hoàn thành Đề án chuyển một số huyện thành quận giai đoạn 2021 - 2030.
TP.HCM dự kiến sáp nhập 3 quận (gồm quận 2, 9 và Thủ Đức) để lập thành phố phía Đông

TP.HCM dự kiến sáp nhập 3 quận (gồm quận 2, 9 và Thủ Đức) để lập thành phố phía Đông

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong về Đề án không tổ chức HĐND quận, phường; Đề án thành lập thành phố phía Đông.

Theo đó, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cơ bản thống nhất nội dung Đề án không tổ chức HĐND quận, phường tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Thành Phong giao Sở Nội vụ tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh, tham mưu cho UBND TP.HCM lấy ý kiến góp ý của Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố đối với Đề án, đồng thời giao Văn phòng UBND TP.HCM lấy ý kiến Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM thông qua Đề án trình Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Trước đó, tháng 3/2020, Sở Nội vụ TP.HCM đã có tờ trình UBND TP.HCM Dự thảo văn bản kiến nghị Chính phủ chấp thuận cho TP.HCM xây dựng đề án không tổ chức HĐND quận và phường.

Sở Nội vụ đánh giá việc thí điểm này phù hợp với điều kiện thực tế của Thành phố và được người dân đồng tình vì giúp tinh gọn bộ máy, khắc phục sự trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đảm bảo tính thống nhất, thông suốt, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy hành chính.

Đối với Đề án thành lập thành phố phía Đông, Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất tách nội dung "Đề án thành lập thành phố phía Đông và chuyển một số huyện thành quận giai đoạn 2021 - 2030" thành 2 nội dung thành phần.

Với Đề án thành lập thành phố phía Đông, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ thực hiện cập nhật lồng ghép nội dung thành lập thành phố phía Đông trong Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2019 - 2021 để thành lập thành phố phía Đông.

Trong đó phải có căn cứ, lý giải thuyết phục về tính hiệu quả của việc sáp nhập 3 quận thành thành phố trực thuộc TP.HCM thay vì thành một quận.

Còn Đề án chuyển một số huyện thành quận giai đoạn 2021 - 2030, Sở Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, thu thập đủ dữ liệu, đảm bảo tính khả thi khi Đề án hoàn thành, trình UBND TP.HCM trong quý IV/2020.

Trước đó, tháng 11/2019, phát biểu tại Hội nghị lần thứ 34 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhận định, tại 5 huyện của TP.HCM, tỉ lệ hộ làm nông nghiệp và diện tích đất nông nghiệp có sự chênh lệch lớn, do đó cần tính toán lại việc quy hoạch đất nông nghiệp và định hướng phát triển của các địa phương. Việc này giúp giải quyết nhu cầu của người dân, phát triển kinh tế nhờ nguồn lực đất đai và tránh các hệ lụy.

Từ đó, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị lãnh đạo 5 huyện phải "ngồi lại" với Thành phố để bàn định hướng phát triển 10 năm tới, xem trọng tâm phát triển kinh tế là gì, huyện nào lên quận.

"Sau 2030, huyện Cần Giờ chắc chắn vẫn chưa lên quận, còn 4 huyện kia phải tính. Nếu lên quận thì huyện Nhà Bè là số 1", ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Theo Lao động