(BĐT) - UBND TP.HCM cho biết, TP.HCM đang kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện Dự án Di dời nhà ven kênh Đôi bằng hình thức PPP. 
TP.HCM: Sắp lựa chọn nhà đầu tư Dự án Di dời nhà ven kênh Đôi

Thành phố sẽ nhận trách nhiệm cải tạo lòng sông, còn nhà đầu tư sẽ thực hiện phần di dời, giải tỏa nhà trên kênh và ven kênh. Nhà đầu tư sẽ được khai thác quỹ đất trống sau giải tỏa khu vực Dự án.

Theo UBND TP.HCM, hiện đã có một số nhà đầu tư bày tỏ quan tâm đến Dự án, trong đó có Công ty CP Đầu tư hạ tầng và nhà ở Sài Gòn. Doanh nghiệp này cho biết, qua tính toán của Công ty, tổng vốn đầu tư cho toàn dự án này dự kiến khoảng 9.232 tỷ đồng.