(BĐT) - UBND TP.HCM vừa giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất để UBND Thành phố lập tổ công tác rà soát các hợp đồng BT đã ký kết trên địa bàn TP. Lãnh đạo Sở Tư pháp sẽ là tổ trưởng tổ công tác, thành viên tổ bao gồm đại diện lãnh đạo các sở ngành, đơn vị có liên quan. Tổ công tác này chịu trách nhiệm tổ chức rà soát, xác định những nội dung của hợp đồng BT chưa phù hợp quy định pháp luật.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Trên cơ sở đó đề xuất biện pháp xử lý: có thể là điều chỉnh, thậm chí hủy hợp đồng nhằm đảm bảo các hợp đồng được ký kết công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, không làm thất thoát tài sản công, không để xảy ra tham nhũng, lợi ích nhóm.

Trước đó, Sở Tư pháp TP.HCM có công văn đề xuất UBND Thành phố giao trách nhiệm cho các sở ngành đã ký kết hợp đồng BT chủ động rà soát lại quá trình đàm phán, ký kết, thống kê kỹ số lượng hợp đồng, xác định rõ nội dung nào đúng pháp luật, nội dung nào chưa phù hợp, đồng thời đề xuất biện pháp xử lý.