(BĐT) - Sở Tài chính TP.HCM cho biết vừa phối hợp với Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước phát hành thành công trái phiếu chính quyền địa phương kỳ hạn 30 năm với tổng trị giá 800 tỷ đồng, lãi suất 6,4%/năm, đạt 100% kế hoạch.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Phương thức phát hành là bảo lãnh phát hành, Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thực hiện bảo lãnh. Toàn bộ khối lượng trái phiếu chính quyền địa phương Thành phố phát hành đều do các công ty bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư. Theo Sở Tài chính TP.HCM, điều này góp phần tăng tính thanh khoản của trái phiếu trên thị trường thứ cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hành trái phiếu trong những năm tiếp theo.

Sở Tài chính TP.HCM nhận định việc phát hành thành công kỳ hạn 30 năm góp phần đa dạng hóa kỳ hạn trái phiếu và cơ cấu danh mục trái phiếu theo hướng tăng kỳ hạn dài, giảm áp lực cho ngân sách thành phố trong việc cân đối, bố trí nguồn vốn để trả nợ.