Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc đã được cho thôi việc ở Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận sau vụ "quốc tịch Cộng hòa Síp".
Ông Phạm Phú Quốc

Ông Phạm Phú Quốc

Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (Tân Thuận IPC) thống nhất cho ông Phạm Phú Quốc thôi việc và báo cáo thường trực Thành ủy, UBND TPHCM.

Ngày 3/9, Đảng ủy và HĐTV Tân Thuận IPC đã nhận được đơn thôi việc của ông Phạm Phú Quốc. Trong đơn, ông Phạm Phú Quốc xin "thôi việc và các nhiệm vụ do Thành ủy, UBND phân công hiện nay".

HĐTV Tân Thuận IPC sau đó tổ chức cuộc họp gồm: Thường trực Đảng ủy, thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc và kiểm soát viên Công ty để xem xét, giải quyết đơn của ông Quốc theo quy định. Các thành viên dự họp thống nhất cho ông Quốc thôi việc.

Ông Quốc cũng đã có quyết định ủy quyền công việc cho ông Phùng Đức Trí, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tân Thuận IPC, thay mặt mình điều hành Công ty.

Theo Dân trí