(BĐT) - Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM, năm 2015, đơn vị này đã thực hiện rất nhiều cuộc bán đấu giá tài sản thành công và đóng góp vào ngân sách giá trị chênh lệch từ bán đấu giá tài sản rất lớn. 

Cụ thể, trong năm 2015, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM đã tổ chức 345 cuộc bán đấu giá tài sản thành công. Giá trị khởi điểm của tài sản tại 345 cuộc bán đấu giá này là 2.159.237.539.310 đồng.

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM cho biết, giá bán của các tài sản bán đấu giá thành công có tổng giá trị lên tới 3.137.758.971.000 đồng. Như vậy, qua tổ chức bán đấu giá tài sản, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM đã đóng vào ngân sách 978.521.431.690 đồng từ số tiền chênh lệch. Theo đánh giá của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM, năm 2015 là năm mà Trung tâm đạt con số cuộc bán đấu giá tài sản thành công với mức giá bán tài sản cũng như mức giá chênh lệch cao kỷ lục so với thời gian trước đây.