(BĐT) - Cục Thuế TP.HCM cho biết, nợ thuế sau 11 tháng năm 2019 đã tăng thêm 5.044 tỷ đồng, tương đương tăng 23,1% so với thời điểm đầu năm, lên mức 26.875 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, nợ có khả năng thu tăng 37,96% lên 12.285 tỷ đồng; nợ khó thu tăng 12,85% lên 12.031 tỷ đồng; nợ đang xử lý tăng 23,61% lên 1.579 tỷ đồng và nợ đang khiếu nại giảm 0,74% còn 980 tỷ đồng.

Trong 11 tháng, Cục Thuế TP.HCM đã thu được 7.816 tỷ đồng của năm 2018 chuyển sang (8.906 tỷ đồng). Riêng trong tháng 11/2019, đơn vị đã thu được 1.563 tỷ đồng nợ thuế của một số doanh nghiệp có số nợ thuế lớn gồm: Công ty TNHH Thương mại vật tư du lịch Xuyên Việt Oil 149 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Long Hưng 116 tỷ đồng; Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn 10 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty TNHH MTV An Phú 3 tỷ đồng.