(BĐT) - Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và cải tạo mặt đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ cầu Phú Xuân đến phà Bình Khánh). Theo đó, 3 gói thầu thuộc dự án này vừa được công khai kết quả đều có tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu rất ấn tượng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, Gói thầu Xây lắp 1 (đoạn từ Km0+000 - Km1+680) có giá gói thầu là 86.384.147.030 đồng, thuộc về Công ty CP Công trình Giao thông công chánh với giá 74.533.072.937 đồng, giảm gần 12 tỷ đồng.

Tiếp theo là Gói thầu Xây lắp 2 (đoạn từ Km1+680 - Km3+473) có giá 82.242.017.690 đồng. Nhà thầu trúng gói thầu này là Công ty TNHH TMDV Vận tải xây dựng giao thông T và T với giá 65.724.598.003 đồng, tiết kiệm hơn 16 tỷ đồng.

Cuối cùng là Gói thầu Xây lắp 3 (Đoạn từ Km3+473-Km4+923) có giá 75.289.876.989 đồng. Gói thầu này có tỷ lệ tiết kiệm đặc biệt ấn tương khi được trao cho Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn với giá 47.853.588.817 đồng, tiết giảm hơn 27 tỷ đồng.