(BĐT) - UBND TP.HCM vừa quyết định thành lập Tổ công tác nghiên cứu về hình thức đấu giá trực tuyến, gồm 19 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Minh Châu làm Tổ trưởng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu quy định và thực tiễn về đấu giá trực tuyến (gồm các vấn đề đấu giá tài sản, thương mại điện tử, công nghệ thông tin, an toàn và an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao,…) để quy định chi tiết trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.

Ngoài ra, tổ công tác nghiên cứu về việc phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến; rà soát quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan để đảm bảo có biện pháp xử lý khi có vi phạm. Đơn vị được yêu cầu tiên phong thực hiện đấu giá trực tuyến là Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp...