(BĐT) - UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hướng dẫn việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt phát điện trên địa bàn Thành phố.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, UBND Thành phố đề xuất hình thức đầu tư dự án theo hướng đấu thầu rộng rãi, công khai làm cơ sở giao, thuê đất để nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác và tham gia cung cấp dịch vụ công (dịch vụ xử lý rác thải cho Thành phố); kết hợp Nghị định số 30/2015/NĐ-CP để lựa chọn nhà đầu tư xây dựng công trình nhà máy xử lý rác với Nghị định số 130/2013/NĐ-CP để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ công (dịch vụ xử lý rác thải cho TP.HCM).

Nhằm rút ngắn về quy trình thủ tục và thời gian thực hiện, UBND TP.HCM cũng kiến nghị triển khai thực hiện dự án theo 6 bước: trình phê duyệt danh mục dự án sử dụng đất; công bố dự án; sơ tuyển; kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; quá trình đấu thầu; đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.