Nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất theo Quyết định 1675/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020 trên địa bàn.
Ảnh: Mạnh Cường

Ảnh: Mạnh Cường

Kế hoạch này nhằm tổ chức, triển khai có hiệu quả Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020, đảm bảo sát với thực tiễn và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn TP.

Kế hoạch này còn tăng cường năng lực cho Thanh tra chuyên ngành đất đai (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường), Thanh tra huyện và công chức địa chính cấp xã; thông qua việc thực hiện đề án để tuyên truyền, giáo dục pháp luật đất đai, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân người sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Theo đó, thành phố sẽ tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.

Bên cạnh đó, tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai. Ngoài ra còn tổ chức thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên phạm vi toàn TP. Sau đó, đánh giá và đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai.

Dự kiến trong tháng 11/2020, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đề án. Song song với đó, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo thành phố và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Báo Xây dựng