(BĐT) - Nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong việc xây dựng nhà ở riêng lẻ, UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Xây dựng sử dụng 1 bản vẽ theo dạng sơ đồ nhà đất để thực hiện đối với 2 thủ tục cấp giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ngoài ra, UBND TP.HCM đề nghị, để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia phát triển dự án nhà ở trên địa bàn Thành phố, Bộ Xây dựng cần sớm có ý kiến về việc thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận đầu tư dự án nhà ở; báo cáo Chính phủ đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh, đồng bộ một số nội dung của Luật Đất đai, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, tránh vướng mắc như hiện nay.

Để phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng cũng cần sớm hướng dẫn về quy trình lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đối với các khu đất do Nhà nước quản lý sử dụng; tham mưu Chính phủ việc bố trí vốn đầu tư phát triển cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện cho vay ưu đãi đối với các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, kể cả cho người dân vay để tạo lập nhà ở; đồng thời triển khai việc cấp bù chênh lệch lãi suất cho các tổ chức tín dụng để thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội.