(BĐT) - Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi, UBND TP.HCM vừa có kiến nghị gửi các bộ liên quan hỗ trợ, bố trí đủ và kịp thời kế hoạch vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương năm 2017 và dự kiến năm 2018 cho các dự án của Thành phố; đồng thời hỗ trợ các chủ đầu tư trong việc hoàn thành các thủ tục cần thiết để giải ngân vốn cho các dự án.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Đối với kế hoạch vốn ODA trung hạn 2016 - 2020 cấp phát từ ngân sách trung ương, UBND Thành phố kiến nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA báo cáo Chính phủ xem xét, bổ sung vốn trung hạn cho các dự án, đặc biệt là Dự án Đầu tư xây dựng đường sắt đô thị, tuyến Bến Thành - Suối Tiên; Dự án Cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - kênh Đôi - Tẻ (giai đoạn 2) và Dự án Vệ sinh môi trường Thành phố (giai đoạn 2).

Ngoài ra, UBND Thành phố cũng kiến nghị các bộ chức năng hỗ trợ hoàn chỉnh các thủ tục điều chỉnh các dự án trọng điểm, hoàn thành công tác chuẩn bị dự án các dự án hỗ trợ kỹ thuật.