(BĐT) - Cục Thuế TP.HCM cho biết, qua rà soát, phân loại nợ khó thu của cơ quan thuế, TP.HCM hiện có 278.158 trường hợp người nộp thuế được khoanh nợ và xóa nợ, với tổng số tiền lên đến 8.209 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, số tiền chậm nộp được xóa là 3.092 tỷ đồng và số thuế khoanh nợ là 5.117 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 6/2020, tổng nợ thuế nội địa trên địa bàn TP.HCM đã tăng 23,7% so với đầu năm, lên 30.171 tỷ đồng, tương ứng tăng 5.780 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới 90 ngày và trên 90 ngày là 13.778 tỷ đồng, chiếm 45,66%; nợ khó thu là 13.779 tỷ đồng, chiếm 45,67%; nợ đang xử lý là 1.786 tỷ đồng, chiếm 5,92%; nợ đang khiếu nại là 829 tỷ đồng, chiếm 2,75%.

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành hơn 6,7 triệu thông báo nợ thuế; hơn 40,9 nghìn quyết định cưỡng chế với số tiền thuế nợ 16.820 tỷ đồng; đã thu hồi được 2.707 tỷ đồng nợ thuế của năm 2019 chuyển sang...